Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Lịch sử hình thành

ĐƯỢC CHIA THÀNH 2 GIAI ĐOẠN:

Giai đoạn 1:


Phục vụ nhu cầu công tác đối ngoại của thành phố, ngày 26/6/1997, Uỷ ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1805/QĐ-UB cho phép thành lập Trung tâm Dịch thuật Đà Nẵng, trực thuộc Phòng Ngoại vụ - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng:
 • Là đơn vị sự nghiệp có thu.
 • Có tư cách pháp nhân.
 • Được mở tài khoản tại ngân hàng.
 • Sử dụng con dấu theo mẫu quy định
Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Dịch thuật Đà Nẵng là giúp Phòng Ngoại vụ - Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố dịch các tài liệu phục vụ công tác đối ngoại cũng như các văn bản giao dịch của Thường trực Uỷ ban với các nước.

Giai đoạn 2:


Năm 1998, xét tình hình thực tế của thành phố Đà Nẵng, ngày 20/3/1998 Uỷ ban nhân dân thành phố ra Quyết định số 1431/QĐ-UB về việc đổi tên Trung tâm Dịch thuật Đà Nẵng thành Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch thuật Đà Nẵng còn được bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 • Phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyển chọn, đào tạo và cung cấp nhân viên Việt Nam làm việc cho các cơ quan ngoại giao (lãnh sự quán), các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các văn phòng đại diện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 • Thực hiện quản lý, tổ chức học tập nghiệp vụ, chuyên môn sinh hoạt các đoàn thể cho lực lượng lao động này.
 • Đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và các cuộc họp của tổ chức nước ngoài và người nước ngoài với người Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
 • Thực hiện các dịch vụ có liên quan đến công tác ngoại vụ mà pháp luật cho phép theo yêu cầu của cơ quan nước ngoài và người nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 28/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về sử dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Để thực hiện quy định của Chính phủ, ngày 14/4/2015 Bộ Ngoại giao đã có Quyết định số 898/QĐ-BNG uỷ quyền cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Cần tuyển!

1.  Tổ chức AOG cần tuyển 02 Nhân viên văn phòng
 
2.  Tổ chức Orphan Voice (OV) cần tuyển 01 Nhân viên dự án

  

 

 

  

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc-
Trà Thị Mỹ Dung
dungttm7@danang.gov.vn
02363 552344

-P.Giám đốc-
Trần Hiếu
hieut@danang.gov.vn
02363 822777

-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
02363 822777


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363 822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343

 
-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344

-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363 552344
 

 •  
 •  
 •