Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Quan hệ công tác

Với Bộ Ngoại giao: Trung tâm là đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động tại khu vực Miền Trung, Việt Nam.

Với Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn: về hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn.

Với Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng:
đơn vị chủ quản của Trung tâm, quản lý trực tiếp về mặt hành chính của Trung tâm.

Với UBND thành phố Đà Nẵng: Trung tâm là đơn vị UBTP ra quyết định thành lập.

Với UBND, Ngoại vụ các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Ninh Thuận: phối hợp công tác tổ chức cung ứng và quản lý lao động tại địa phương các tỉnh.

Với các sở ban ngành khác tại Đà Nẵng: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thương mại, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Công an thành phố, Cục A35, A37 Bộ Công an tại Đà Nẵng, Kho Bạc Nhà nước thành phố, Ngân hàng Ngoại thương, để giải quyết các hoạt động liên quan nghiệp vụ chuyên môn.

Với các văn phòng tổ chức nước ngoài: thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác tuyển chọn, cung ứng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Tổ chức COV cần tuyển dụng 02 trợ lý chương trình. Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/4/2017.

- Tổ chức Furukawa cần tuyển dụng 02 Nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật. Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/4/2017.

- Tổ chức GIBTKS cần tuyển dụng 01 Nhân viên Dự án. Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/4/2017.

- Tổ chức PN cần tuyển 01 Nhân viên. Hạn cuối nộp hồ sơ: 03/5/2017.


Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
02363 552345


-P.Giám đốc--TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
02363822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
02363 552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
02363 552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
02363552344

  •  
  •  
  •