Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Tổ chức DDG cần tuyển dụng 01 nhân viên lái xe. Hạn cuối nộp hồ sơ: 23/12/2016.

- Tổ chức LSF cần tuyển dụng 01 nhân viên chương trình học bổng và chăm sóc khách hàng. Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2016.
 
- Tổ chức WVI cần tuyển dụng 02 nhân viên Trưởng Chương trình Phát triển vùng và Nhân viên kế toán. Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/12/2016.
 
Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
05113 552345


-P.Giám đốc--TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
05113822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
05113552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
05113552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
05113552344

  •  
  •  
  •