Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

Người lao động Việt Nam đang làm việc cho tổ chức, Cá nhân nước ngoài ...

1. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐANG LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM ĐI CÔNG TÁC, HỌC TẬP Ở NƯỚC NGOÀI
 
- Trình tự thực hiện:  
 
* Bước 1: Văn thư của Trung tâm phục vụ đối ngoại (SCEDFA) tiếp nhận công văn thông báo hoặc thư đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết của văn phòng, tổ chức nước ngoài nơi nhân viên Việt Nam đang công tác và thư mời đi công tác hoặc học tập ở nước ngoài (nếu có), trong đó nêu rõ quốc gia mà nhân viên Việt Nam sẽ đến, thời gian công tác, học tập, mục đích chuyến đi và các chi phí liên quan đến chuyến đi
 
* Bước 2: Văn thư trình hồ sơ cho lãnh đạo SCEDFA xem xét và chuyển cho chuyên viên chuyên trách trong ngày
 
* Bước 3: Trong vòng 02 ngày làm việc chuyên viên chuyên trách trình lãnh đạo SCEDFA ký Quyết định cử đương sự đi nước ngoài;
 
* Bước 4: Văn thư thông báo cho đương sự đến nhận văn bản cho phép hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu đương sự không làm việc ở Đà Nẵng)
 
* Bước 5: Lưu hồ sơ nhân viên Việt Nam và văn phòng, tổ chức cử đi
 
- Cách thức thực hiện: 
 
Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện hoặc qua thư điện tử hoặc nộp trực tiếp tại SCEDFA
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
 
* Thành phần hồ sơ: Công văn thông báo và đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết của tổ chức nước ngoài nơi nhân viên Việt Nam đang làm việc và thư mời đi công tác hoặc học tập ở nước ngoài của đối tác (nếu có)
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày SCEDFA nhận được hồ sơ đầy đủ
 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SCEDFA;
 
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  SCEDFA.
 
+ Cơ quan phối hợp (nếu có):
 
  •  Phòng Bảo vệ Chính trị – Công an Tp Đà Nẵng/Công an tỉnh/thành nơi nhân viên Việt Nam đang làm việc
  •  Cục Bảo vệ Chính trị - Bộ Công an tại TP Đà Nẵng
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định
 
- Lệ phí: Không có
 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
 
Sau 07 ngày kể từ ngày trở về Việt Nam, nhân viên Việt Nam phải gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyến công tác, học tập ở nước ngoài đến Trung tâm phục vụ đối ngoại theo đúng quy định tại Quyết định số 1504/QĐ-BNG ngày 27/9/1999 và 10 Điều quy định của Bộ Ngoại giao
 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 
+ Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 của Chính phủ về việc sửa đổi một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 và Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Quyết định số 1973/QĐ-BNG ngày 29/12/1998 của Bộ Ngoại giao về việc uỷ quyền cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ;
 
+ Quyết định số 1504/QĐ-BNG ngày 27/9/1999 của Bộ Ngoại giao ban hành Quy định đối với người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định số 85/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
 
+ Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
 
+ Quyết định số 41/1999/QĐ-UB ngày 23/3/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng;
 
+ Quy chế số 75/QCPH/CA-TT ngày 19/5/2000 về việc phối hợp giữa phòng Bảo vệ Chính trị 1 - Công an thành phố Đà Nẵng và Trung tâm Phục vụ Đối ngoại - Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ. 
 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Tổ chức Giving It Back To Kids (GIBTKS) cần tuyển dụng 01 Nhân viên Dự án (Hạn cuối 19/01/2016).

- Tổ chức East Meets West Foudation cần tuyển dụng 01 Trợ lý Chương trình (Hạn cuối 01/02/2016).

- Tổ chức World Vision International Viet Nam cần tuyển dụng 01 Nhân viên Ban Con người và Văn hóa (Hạn cuối 02/02/2016).

Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
05113 552345


-P.Giám đốc-
Nguyễn Thị Thuy Tú
tuntt@danang.gov.vn
0913406871


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007

-PP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.KTĐN-
Trần Thị Mỹ Dung
dungttm@danang.gov.vn
0905007147


-CV CNTT-
Đặng Công Mẫn
madc@danang.gov.vn
0935656027

  •  
  •  
  •