Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

1. Tuyển chọn và cung ứng lao động Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài

1. Thủ tục tuyển chọn và cung ứng lao động Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên (Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế)
 
a) Trình tự thực hiện 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ Đối ngoại hoặc qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử (trường hợp qua thư điện tử, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả);
 
-Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ Đối ngoại kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, hướng dẫn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
 
- Bước 3: Sau 03 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trung tâm Phục vụ Đối ngoại có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nội dung văn bản trả lời bao gồm:- Thống nhất thực hiện tuyển chọn và cung ứng lao động theo yêu cầu và tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Không thống nhất với đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong đó nêu rõ lý do.
 
- Bước 4: Tổ chức nước ngoài đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ Đối ngoại hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi qua bưu điện cho tổ chức nước ngoài. 
 
b) Cách thức thực hiện (Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế)
Hồ sơ liên quan được các tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện hoặc qua thư điện tử (tổ chức, cá nhân nộp bổ sung hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả) hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ Đối ngoại. 
 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ 
 Văn bản yêu cầu tuyển chọn và cung ứng lao động của văn phòng, tổ chức nước ngoài; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, số lượng, thời hạn cần tuyển.
* Số lượng hồ sơ
 
d) Thời hạn giải quyết 
03 ngày làm việc.
 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
 
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: SCEDFA
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: SCEDFA
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
+ Phòng Bảo vệ chính trị 1 - Công an TP. Đà Nẵng;
+ Cục Bảo vệ chính trị - Bộ Công an tại TP. Đà Nẵng/Công an tỉnh/thành nơi tổ chức, cá nhân tuyển dụng nhân sự.
 
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản thống nhất hoặc không thống nhất tuyển chọn và cung ứng lao động theo đề nghị của tổ chức nước ngoài.
 
h) Lệ phí: không có
 
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
 
j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
 
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
- Nghị định số 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
- Nghị định số 75/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/1999/NĐ-CP ngày 01/7/1999 và Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
- Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
- Quyết định số 1973/QĐ-BNG ngày 29/12/1998 của Bộ Ngoại giao về việc uỷ quyền cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ;
- Quyết định số 1504/QĐ-BNG ngày 27/9/1999 của Bộ Ngoại giao ban hành Quy định đối với người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định số 85/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
- Thông tư số 09/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15/3/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; 
- Quyết định số 1431/1998/QĐ-UB ngày 20/3/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên Trung tâm dịch thuật Đà Nẵng thành Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng và bổ sung một số nhiệm vụ; 
- Quyết định số 41/1999/QĐ-UB ngày 23/3/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng;
- Quyết định số 5092/QĐ-UB ngày 26/6/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

FIDR đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên dự án là người Việt Nam làm việc tại thị trấn Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 05/09/2014).
 
 
  Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
0913404760


-P.Giám đốc-
Nguyễn Thị Thuy Tú
tuntt@danang.gov.vn
0913406871


-TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007-PP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.KTĐN-
Trần Thị Mỹ Dung
dungttm@danang.gov.vn
0905007147


-Chuyên viên Tin học-
Đặng Công Mẫn
madc@danang.gov.vn
0935656027

  •  
  •  
  •