Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TUYỂN DỤNG

Tổng lãnh sự quán Nga cần tuyển dụng 01 vị trí  như sau:

1. Vị trí:Tạp vụ 
- Yêu cầu:
+ Tuổi không quá 50 tuổi;
+ Có sức khỏe tốt, chăm chỉ;
+ Có kiến thức cơ bản tiếng Nga là một lợi thế.
- Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ  Đối ngoại Đà Nẵng – 472 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc  qua email: tuointh@danang.gov.vn . Điện thoại: (0511) 3552343
- Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày  30/11/2016Plan in Vietnam

Job DescriptionJob Title: Building Relationship Facilitator

Job grade: C1

Reports to: Program Unit Manager

Working Location: Program Unit

Unit/ Department: Program Unit

Effective date:

Staff directly supervised (position): No

 

Purpose:
Contribute to the success of Plan’s sponsorship program by ensuring smooth sponsorship activities and partnership building in support for sponsorship work in the designated area
Jointly open the Program Unit Office in Lai Chau province

Job Responsibilities:
Incoming/outgoing  sponsorship communication and transaction in Program Unit
Receive and transfer sponsorship documents.
Provide information to National Office Inquiry (NOIs).
Set up and maintain an appropriate filing system of sponsorship  communications  documents and training documents
 
Sponsorship activities
Plan annual sponsorship activities for project areas
Coordinate with partners to implement sponsorship activities
Monitor the community’s activities
Facilitate quality control of sponsorship communications products
Build and develop the relationship between sponsors and sponsored children
Update Sponsorship Communication product management system (SCPMS)
Share experience and lessons learned with regional and country Building Relationship network and provide comments / input to Sponsorship Manager  the improvement of sponsorship activities

Provide training
Facilitate and build up Community Volunteers (CV) team
Develop CV networks
Conduct training on sponsorship program for CV and project team

Sponsored Parent Visit (SPV) management
Train the interpreter on Plan policies, procedures and sponsorship activities
Organize SPV including information provision and visits arrangement
Record and report sponsor parents visits

Partnership
Build  relationship  with  related  partners  to implement  the activities  of child  protection  and  child participation
Improve partners’ awareness about Plan’s activities

Qualifications:
University graduate in related fields

Experience:
At least 2 years professional experience in related fields.
Experience with NGO is an advantage.

Knowledge and skills:

Knowledgeable child rights and relevant child protections issues,
Skills in working with children,
Well developed skills in facilitation, communication, organization, and interpersonal relationships,
Ability to work independently or as part of a team,
A pro-active, self-motivated, quality-driven personality,
Good command of English,
Computer literate with common Office packages.

We have carefully reviewed this Job Description and are satisfied that it fully and accurately describes the requirements of the position.

LINE MANAGER
Name: Signature:
Date:
I have read the Job Description and discussed the contents and agreed with my line manager.

JOB HOLDER
Name: Signature:
Date:

Interested candidates are requested to send their application letter, CV in English attached with copies of obtained degrees /certificates and recent photo, and report on “The reason of applying and what you want to achieve through this job” in English for appeal yourself to:
Service Center for Danang Foreign Affairs (SCEDFA), address: 472 Hoang Dieu St., Danang city
E-mail:  tuointh@danang.gov.vn , Tel: (0511) 3552343
Dead line for applications is  December 7st , 2016.
 

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Bạn có thể đăng ký thông qua form dưới đây:
Họ và tên:(*)
Địa chỉ:
Số điện thoại:
E-mail:(*)
Chuyên ngành:(*)
Vị trí tuyển dụng:(*)
Chủ đề:(*)
Nội dung :(*)
 
 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Tổng lãnh sự quán Nga cần tuyển dụng 01 Nhân viên Tạp vụ. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 30/11/2016.

- Tổ chức PLAN cần tuyển dụng 01 nhân viên trợ giúp xây dựng mối quan hệ. Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/12/2016.

 
Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
05113 552345


-P.Giám đốc--TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
05113822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
05113552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
05113552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
05113552344

  •  
  •  
  •