Trần Hồng Đức Giám ĐốcSCEDFA được Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 1998. Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ biên-phiên dịch cao cấp phục vụ cho công tác đối ngoại của thành phố và thực hiện các dịch vụ đối ngoại, SCEDFA còn được Bộ Ngoại giao uỷ quyền ...
Xem tiếp

TUYỂN DỤNG

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TỔ CHỨC Passerelles Numeriques)
 Tổ chức Passerelles Numeriques cần tuyển dụng 01 vị trí  như sau:

1. Vị trí: Điều phối viên tuyển sinh
- Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nhân văn hoặc công tác xã hội;
+ Ngoại giao tốt và thường xuyên đi công tác tại các tỉnh;
+ Tiếng Anh: nghe, nói, đọc viết theo trình độ giao tiếp;
+ Có kỹ năng trong văn phòng Microsoft: Excel, Word, PowerPoint, Outlook…;
+ Có khả năng đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu công việc.
-  Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng – 472 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc qua email: tuointh@danang.gov.vn . Điện thoại: (0511) 3552343
-  Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 01/09/2016
 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TỔ CHỨC World Vision)
 Tổ chức World Vision cần tuyển dụng 02 vị trí  như sau:

1. Vị trí: Trưởng Chương trình phát triển vùng
- Nhiện vụ chính: 
+ Quản lý chương trình Phát triển vùng theo chiến lược của Tổ chức Tầm nhìn thế giới (chiến lược quốc gia, chiến lược kỹ thuật, kế hoạch chuẩn bị ứng phó với thiên tai…), các chính sách (chính sách nhân sự, tài chính, bảo vệ trẻ em), các tiêu chuẩn (mô hình chương trình lồng ghép, LEAP, bảo trợ…);
+ Lãnh đạo nhóm và quản lý con người trong nhóm;
+ Xây dựng mạng lưới và các mối quan hệ với đối tác và các tổ chức khác;
+ Quản lý các hoạt động của chương trình;
+ Thiết kế, đánh giá, giám sát chương trình.
- Yêu cầu:           
+ Tốt nghiệp cử nhân/thạc sĩ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế công cộng, phát triển cộng đồng, công tác xã hội hoặc quản trị kinh doanh;
+ Có kiến thức và hiểu biết về các khía cạnh quan trọng của việc phát triển cơ bản về phát triển cộng đồng;
+ Có kiến thức về các lĩnh vực của công tác phát triển bao gồm: sức khỏe, giáo dục, phát triển kinh tế, HIV, an ninh lương thực, và các chủ đề đan xen như: giới, bảo vệ trẻ em, môi trường, khuyết tật;
+ Có kỹ năng lãnh đạo bao gồm dẫn dắt, xây dựng và hỗ trợ một nhóm với các thành viên có vai trò và năng lực khác nhau;
+  Kiến thức về giám sát, đánh giá và quản lý chương trình;
+  Nói và viết báo cáo bằng tiếng Anh tốt;
+  Kỹ năng sử dụng Word, Excel, PowerPoint , Email tốt;
+  Ít nhất có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.
- Địa điểm làm việc: + Huyện Trà Bồng và Minh Long tỉnh Quảng Ngãi.
2. Vị trí: Trợ lý dự án Giám sát, đánh giá kiêm xây dựng năng lực
-  Nhiện vụ chính:
+ Hỗ trợ nâng cao năng lực và sự tham gia của các Ban quản lý dự án xã, ấp và Ban phát triển thôn bản về quản lý dự án và cải thiện hệ thống giám sát, đánh giá kiêm xây dựng năng lực của chương trình phát triển vùng;
+ Hỗ trợ chương trình phát triển vùng trong việc thiết kế và phát triển kế hoạch dự án, giám sát việc thực hiện các hoạt động dự án để đạt được mục tiêu quy định;
- Yêu cầu: 
+ Tốt nghiệp bằng cử nhân trong các lĩnh vực giáo dục, y tế cộng đồng, phát triển cộng đồng, công tác xã hội hoặc quản trị kinh doanh;
+ Có kiến thức và hiểu biết về khía cạnh quan trọng của việc phát triển cơ bản về phát triển cộng đồng và về giám sát, đánh giá và quản lý hệ thống thông tin;
+ Tiếng anh căn bản;
+ Kỹ năng sử dụng Word, Excel, PowerPoint , Email tốt;
+ Ít nhất có 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.
-  Địa điểm làm việc: + Chương trình Phát triển vùng Phước Sơn tỉnh Quảng Nam.
-  Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ  Đối ngoại Đà Nẵng – 472 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc  qua email: tuointh@danang.gov.vn . Điện thoại: (0511) 3552343
-  Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 01/09/2016
 


 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (TỔ CHỨC GIBTKS)
 Tổ chức Giving It Back To Kids cần tuyển dụng 02 vị trí  như sau:
1. Vị trí: Nhân viên Dự án
- Yêu cầu:
+ 01 Nhân viên Nam và 01 Nhân viên Nữ tuổi từ 23 – 30 tuổi;
+ Ngoại ngữ: Anh văn;
+ Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt;
+ Yêu trẻ, nhiệt huyết trong công việc;
+ Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi trao dồi kiến thức;
+ Trung thực, vui vẻ, hòa nhã với đồng nghiệp, biết giúp đỡ hỗ trợ đồng nghiệp.
-  Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng – 472 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc qua email: tuointh@danang.gov.vn . Điện thoại: (0511) 3552343
-  Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 01/09/2016
 
 

HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Các ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng trên, xin vui lòng tải phiếu đăng ký dự tuyển lao động tại đây Download 
- Sau khi hoàn thiện Hồ sơ đăng ký dự tuyển, xin vui lòng nộp tại Phòng Quản lý lao động - Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng.
 

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

Bạn có thể đăng ký thông qua form dưới đây:
Họ và tên:(*)
Địa chỉ:
Số điện thoại:
E-mail:(*)
Chuyên ngành:(*)
Vị trí tuyển dụng:(*)
Chủ đề:(*)
Nội dung :(*)
 
 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Tổ chức PN cần tuyển dụng 01 điều phối viên tuyển sinh. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 01/9/2016.
- Tổ chức WVI cần tuyển dụng 02 vị trí trưởng chương trình phát triển vùng và trợ lý dự án. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 01/9/2016.
- Tổ chức GIBTKS cần tuyển dụng 02 nhân viên dự án. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 01/9/2016.
Xem tiếp

0123456789


-Giám đốc-
Trần Hồng Đức
ducth@danang.gov.vn
05113 552345


-P.Giám đốc--TP.TCHC-
Đoàn Thị Phúc
phucdt@danang.gov.vn
0905551007


- PP.TCHC-
Nguyễn Thị Hồng Quyên
quyennth5@danang.gov.vn
05113822777-TP.QLLĐ-
Phan Thị Thanh Ninh
ninhptt@danang.gov.vn
0935206370


-PP.QLLĐ-
Dư Tú Quyên
quyendt@danang.gov.vn
05113552343


-PP.KTĐN-
Mã Thị Minh Hoàng
hoangmtm@danang.gov.vn
05113552344


-PP.KTĐN-
Nguyễn Thị Thanh Tú
tuntt@danang.gov.vn
05113552344

  •  
  •  
  •